CZ/EN
 
  CHLADIČE S NULOVOU SPOTŘEBOU   KOGENERAČNÍ JEDNOTKY   ELEKTRÁRENSKÉ JEDNOTKY

Zabýváme se aplikací Organického Rankinova Cyklu (ORC). Navrhujeme, vyrábíme, montujeme a dodáváme jednotky ORC. S těmito jednotkami máme zkušenosti od roku 2005. V současnosti vyrábíme a dodáváme vlastní jednotky. Jednotky ORC jsou zařízení, která využívají tepelnou energii dodávanou z jiných procesů a rozdělují ji na energii elektrickou a tepelnou.

NABÍZÍME

REFERENCE

Aplikace


  • ORC jednotka umí využít téměř jakýkoliv zdroj nízkopotenciálního tepla

  • ideálním zdrojem tepla je odpadní teplo z technologických procesů, které není dále využíváno

  • teplota zdroje tepla pro ORC jednotku leží obvykle v rozsahu 80 ÷ 300 °C

  • na požadavek zákazníka je možné vyrobit jednotku ORC pro vyšší teploty (do cca 800 °C), ale i pro nižší teploty

  • rozdíl mezi kondenzační a vypařovací teplotou by měl být vždy vyšší než 60 °C - vyšší rozdíl teplot = vyšší účinnost ORC jednotky (vyšší podíl el. energie)

  • kromě zdroje tepla potřebuje ORC jednotka i zdroj chladu, k chlazní se běžné používá vzduch, nebo chladicí voda, teplo odváděné chlazením jednotky lze dále využívat např. pro vytápění, sušení..., nebo mařit, např. použitím vzduchem chlazených kondenzátorů (teplo je odváděno do okolního vzduchu)
  • mezi výhody ORC jednotek patří:
    snadné začlenění do stávajícího provozu, kompaktní provedení, plně automatický provoz a z něho plynoucí nízké nároky na obsluhu

Chladiče s nulovou spotřebou

Chladiče s nulovou spotřebou jsou chladicí jednotky s integrovaným ORC systémem. Na rozdíl od běžných chladicích systémů, které pro svůj provoz potřebují dodávku elektrické energie, si chladiče s nulovou spotřebou elektrickou energii sami vyrábějí. Energie vyráběná v chladiči kryje vlastní spotřebu chladiče, přebytečná část energie se dodává do rozvodné sítě. Nabízíme dva typy chladičů, chladiče CR s deskovými výměníky a chladiče KR se vzduchem chlazenými výměníky. Chladiče CR lze dodat v provedení pro vnitřní instalaci, nebo venkovní instalaci. Chladiče KR jsou určeny výhradně pro venkovní instalaci.

Technická specifikace:

Chladící výkon [kW] 3000 5000 7000 10000
Max. průtok chlazené tekutiny [m3/h] 129 215 301 430
El. výkon dodaný do sítě - CR [kW] 107 180 253 362
El. výkon dodaný do sítě - KR [kW] 43 73 103 148
(chlazená látka - neagresivní kapaliny (voda, olej, ...); pro teplotní spád 80/60 °C)

Kogenerační jednotky

Jednotky vyrábějící současně tepelnou a elektrickou energii. Vstupní energie jednotky je libovolná forma tepelné energie o teplotě 200 ÷ 800 °C. Výstupem je elektrická energie o napětí 400 V a tepelná energie. Výstupní teplota je volitelná. Jednotky mohou mít i vlastní zdroj tepelné energie (hořák), jsou v provedení pro vnitřní instalaci, nebo venkovní instalaci (kontejner).

Technická specifikace:

Elektrický výkon [kW] 200 500 1000 3000
Tepelný výkon [kW] 724 1810 3620 10860
Tepelný příkon [kW] 952 2381 4761 14283
(pro teplotní spád 80/60 °C a vstupní teplotu 300 °C)

Elektrárenské jednotky

Slouží k přeměně tepelné energie na energii elektrickou. Rozdělují se na jednotky využívající energii o nízkém potenciálu, 80 ÷ 200 °C, tzv. jednotky NT a jednotky pro zpracování energie o vysokém potenciálu, 200 ÷ 800 °C, jednotky HT. Elektrická energie vystupuje z jednotky o napětí 400 V. Jednotky jsou v provedení pro vnitřní instalaci nebo venkovní instalaci (kontejner).

Technická specifikace:

NT
Elektrický výkon [kW] 200 500 1000 3000
Tepelný výkon [kW] 1666 4166 8332 24996
(pro vstupní teplotu 150 °C)
HT
Elektrický výkon [kW] 200 500 1000 3000
Tepelný výkon [kW] 800 2000 4000 12000
(pro vstupní teplotu 300 °C)

telefon:  +420 602 292 087   e-mail:
sídlo a kancelář společnosti: TURBION, s. r. o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4